SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Koç Üniversitesi, zengin kültürünün bir parçası olarak sosyal yardımlaşmanın önemini vurgulamakta ve gönüllü faaliyetleriyle sosyal, ekonomik ve çevresel fayda sağlamaktadır. Bu doğrultuda hem kurumsal olarak yürütmekte olduğu hem de öğretim üyeleri ve öğrencilerinin inisiyatifinde gerçekleştirilen birçok projeye imza atmaktadır.

KOÇ UNİVERSİTESİ – UNDP İŞ BİRLİĞİ

Bölgesel Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar (GIM) girişimi kapsamında UNDP Türkiye ile ortaklık kuran Koç Üniversitesi, dünya çapında kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirmek ve daha kapsayıcı piyasalar oluşturmak ihtiyacına cevap vermek amacıyla işletme okullarının ve diğer akademik kuruluşların küresel çağrısına yanıt vererek önemli bir adım atmıştır.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını daha geniş anlamda iyileştirerek müfredat ve araştırmalara evrensel değerleri yerleştirmek amacıyla akademik kuruluşlar için geliştirilen bir çerçeve olan Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri’nde (SYEİ) imza sahibi olarak kapsayıcı piyasaların akademisyenler arasında tanıtılmasında aktif bir rol oynamaktadır.

GSVC

Koç Üniversitesi Girişimcilik Kulübü (GSVC) dünya genelinde sosyal girişimciler için danışmanlık ve tanıtım hizmeti sağlayan, ödüller veren ve öğrenciler tarafından yönetilen en büyük ve en uzun süreli iş planıdır. Yarışma, sürdürülebilir bir şekilde pozitif sosyal değişiklik getiren gerçek ticari işlerin yaratılmasını desteklemektedir. GSVC 6 Bölgesel Ortak ve 3 “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı ile işbirliği içinde UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi tarafından organize edilmektedir.

Yarışma kapsamının genişletilmesi ve daha fazla öğrencinin sosyal girişimlerin faydası hakkında eğitilmesi GSVC’nin misyonları arasındadır. Bir “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı olarak Koç Üniversitesi, Türkiye bölgesi kapsamında sosyal girişim iş planı yarışmasını yürütmekle sorumludur.

Koç University Social Impact Forum (KUSIF)

Forumun amacı eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik ederek sosyal etki yaratılmasıdır. Farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla işbirliği halinde çalışmalarını yürütecek olan KUSIF’in amaçları: Koç Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerin ve idari kadronun sosyal farkındanlığını arttırmak; Sosyal etkiyi teşvik etme amaçlı programlar ve araçlar geliştirmek yoluyla sosyal sektöre katkı sağlamak; ve Sosyal etki çalışmaları için “referans noktası” olmaktır. KUSIF’in çalışmalarından etkilenecek paydaşlar: Koç Üniversitesi Öğrencileri, Fakülte Üyeleri, İdari Kadro, Mezunları; Sosyal Sektörde Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Sosyal Girişimciler; Özel Sektörde Şirketler, Girişimciler ve Şirket Yöneticileridir.

ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR

Koç Üniversitesi, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak her zaman, gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Kaynak kullanımını fayda sağlayacak düzeyde tutup, tüketim metotlarındaki değişikliklerle atıkların çevreye verdiği zararı mümkün olduğunca azaltmak ve üretim ve kullanım sürecinde daha az olumsuz etkiye sahip, geri dönüşümü olan ürünleri öncelikli olarak tercih etmek çevre konusundaki prensibidir.

Koç Üniversitesi Ana Kampüsü ve daha sonra yapılan diğer kampüsler, azami enerji tasarrufunu hedefleyen otomasyon sistemleriyle donatılmışlardır. Örneğin, sınıfların aydınlatma ve havalandırması ile koridorların aydınlatılması, merkezden programlama ile yapılmaktadır. Ofislerin aydınlatma, ısıtma ve soğutması ise hareket sensörlerine bağlıdır ve otomasyon hareket yokluğunda ortalama 15 dakika sonra bunları kapatmaktadır.Ayrıca, 2005 yılında Ana Kampüs’te kurulmuş olan kojenerasyon sistemi ile hem kampüsün elektrik ihtiyacı karşılanmakta, hem de bu tesisin baca gazlarından sıcak su elde edilerek önemli ölçüde doğalgaz tasarrufu sağlanmaktadır. Koç Üniversitesi tüm bu çalışmalarının yanı sıra ISO14001 Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasını alarak uluslararası çevre standartlarını kampüsüne taşımıştır.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

2001 yılında kurulan Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. KU Gönüllüleri, her yıl artan gönüllü sayısı ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde çok sayıda proje geliştirmekte ve bağışlarda bulunmaktadır.

KU Gönüllüleri (Koç Üniversitesi Gönüllüleri)

2001 yılından beri Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 400’ün üzerinde aktif gönüllüsü ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde sayısız proje geliştirmiş, birçok yere bağışlarda bulunmuştur.

KU Gönüllüleri, bir öğrenci kulübü olmasının getirdiği enerji ile bir sivil toplum kuruluşu disiplinini birleştirerek, “gönüllülük” anlayışının Koç Üniversitesi’nde olabildiğince yayılmasını ve toplumun her kesimine ulaşmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca KU Gönüllüleri 2010 yılında Türkiye genelinde Üniaktivite tarafından gerçekleştirilen En Aktif Kulüp Yarışması Sosyal Sorumluluk dalında 2. olma başarısını göstermiştir.

2012-2013 döneminde KU Gönüllüleri altında 9 grup aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi (KÜMYÜP): Cumartesi sabahları Çocuk Esirgeme kuruma giden gönüllüler, kimsesiz çocuklarla bütün bir günlerini geçirirler. Her bir gönüllü bir dönem boyunca aynı çocuğa bakmaktan sorumludur. Dönem boyunca her cumartesi o çocuk o gönüllünün çocuğu olarak belirlenir.

Koç Eğitim Topluluğu (KET): Cumartesi Pazar günleri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Sarıyer ve çevresinden gelen öğrencilere ders verirler. Liselere giriş sınavına hazırlanan ancak dershaneye gidemeyen öğrencilere üniversiteli ağabeyleri ve ablaları tarafından destek verilmesi, soru çözümlerinde ve ders anlatımlarında yardımcı olabilmesi için açılmış bir gruptur.

Düşünebilen Çocuklar: Düşünebilen Çocuklar grubu, çocukların özgürce düşünebilmelerini sağlamak, onlara sağlam bir altyapı hazırlamak, onları müzik ve tiyatro çalışmalarıyla kültürel yönden de destek olabilmek için kurulmuş bir gruptur. Her cumartesi günü 6. Sınıf çocuklarına matematik, Türkçe, İngilizce, tiyatro, müzik vb. dersler vererek gelişimlerine katkıda bulunmayı amaç edinirler.

Farkındalık: Farkındalık, insanların, çevrelerine karşı duyarlılığın ve farkındalığını arttırmayı görev edinir. Rehavet Panayırıyla fon yaratıp, uzak bir şehirdeki okula kütüphane yapmaya gidilir. Engelliler için derslikler ve anasınıfları yapılır. Engel tanımayanların buluştuğu, Engelsiz Show yapılır. Birlikte türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, güzel arkadaşlıkların başladığı yerdir Farkındalık Grubu.

Dişler Yolunda: Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine, kocaman maket bir damak ve diş fırçasıyla giderek diş eğitimi verilir ve düzenli aralıklarla kontrole gidilir. Dişler Yolunda gönüllüsü, bembeyaz ve çürüksüz dişler, sağlıklı gülüşler için çalışır.

Koç Üniversitesi Toplum Gönüllüleri (KU-TOG): TOG ile birlikte çalışarak, şiddetin çözüm olmadığını bilen çocuklar, ihtiyacı olanın ihtiyacı kadar ekmek temin edebildiği askıda ekmek projesi ve geri dönüşümün bilincinde genç nesiller yaratmaktır KU-TOG grubunun amacı.

Hayalimi Paylaş: 3-18 yaş arasındaki, ciddi hastalığı olan çocukların dileklerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak, o çocuklar mutlu olabilsin, gözlerinin içi gülebilsin diye birbirinden başarılı projeler geliştirir.

Koç Üniversitesi Çevre Grubu (KU-Çevre): KU-Çevre olarak amacımız Koç Üniversitesi’nde ve Sarıyer çevresinde geri dönüşüme destek vermek ve ağaçlandırma çalışmalarına katılarak çevre bilincini geliştirmektir. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerekliliğine inanan topluluğumuz, Sarıyer çevresindeki ilköğretim okulu öğrencilerine; Turmepa Deniz Temiz Derneği ve Tema Vakfı işbirliği ile eğitimler vermektedir.

Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi (KUYAT): KUYAT, Sıcak bir yaz günü, yaz atölyesiyle Sarıyer’li çocuklara, yaz okulu imkanı sunabilmek, onlarla 15 gün boyunca bütün ilgilenmektir.

KU Global Aid

KU Global Aid, 2011 Eylül ayında Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi altında kurulan, global vizyonda sosyal yardım projeleri üretmenin yanında üyelerine global farkındalık katmayı, farklı perspektifler ve kültürler ile liderlik yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Uluslararası alanda hem Koç Üniversitesi’ni hem de Türkiye’yi temsil ederek iletişim ve iş birliğini sosyal sorumluluk projeleri ile entegre etmede önemli bir rol oynayan KU Global Aid, ulusal ve lokal bir çok yardım kuruluşundan farklı olarak, günümüzde hızla gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan sürdürülebilir yardım projeleri üretme odaklı çalışır. İlk yardım projesini projesini 2012 Nisan ayında Bosna’da gerçekleştiren KU Global Aid, yeni eğitim döneminde büyüyen ekibi ile Bosna, Tunus ve Malatya’da gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri için Türk ve yabancı değişim öğrencileri ile çalışmalarına devam ediyor.

KOÇ HOLDİNG-ÜLKEM İÇİN ENGEL TANIMIYORUM

Engelli İstihdamı: Koç Üniversitesi bu yıl 19 engelli çalışan istihdam etmiştir.

Engelli Çalışma Ortamı: Üniversite içerisinde rahat çalışma alanları yaratabilmek için rampalar, otomatik kapılar ve bir adet engelli servis aracı alınmıştır.

Zihinsel Engellilere, Ailelerine ve Eğitmenlerine Eğitim: Zihinsel Engelliler, aileleri, eğitmenleri için bir sempozyum gerçekleşecektir. 2012 Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayder Eğitimleri: Koç Holding işbirliği ile çalışanlara Ayder tarafından ‘Bilinçlendirme Eğitimi’ verilmektedir.

Ülkem için Kan Veriyorum Kampanyası: Koç Holding’in ve Türk Kızılayı’nın işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Ülkem için Kan Veriyorum’ kampanyasına Koç Üniversitesi çalışan ve öğrencileri de sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermişlerdir.

SOSYAL GELİŞİME YÖNELİK ETKİNLİKLER

Koç Üniversitesi, akademik bilgi birikimi ve gücünü toplumsal sorunların çözümüne vakfetmektedir. Bu doğrultuda farklı konularda sosyal gelişim ve iyileşme sağlayacak etkinlikler düzenlemekte ve organizasyonlarda yer almaktadır.

Koç Üniversitesi – Kyoto Üniversitesi Uluslararası İnovatif ve Sürdürülebilir Gelişim Sempozyumu:2001 yılından bu yana Kyoto Üniversitesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen uluslararası sempozyumların 16’ncısı olan Koç Üniversitesi – Kyoto Üniversitesi Uluslararası İnovatif ve Sürdürülebilir Gelişim Sempozyumu, verimli büyümeye ve gelişmeye odaklanmaktadır. 7-9 Eylül 2011 tarihlerinde, Koç Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum süresince hem iş dünyasından hem de akademik dünyadan seçkin liderler gelişimin en efektif şekilde nasıl sağlanacağını tartışmak üzere bilgi birikimlerini paylaşmışlardır.

Yeşil Bilgi Platformu “Sorumluluk Şimdi” Konferansı: Koç Bilgi Grubu şirketleri olan KoçSistem, Koç.net, Promena’nın yanı sıra, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı ve Zer’in öncülüyle kurulan çevre alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk ağı Yeşil Bilgi Platformu ile Koç Üniversitesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası gündemine paralel olarak, 08 Haziran 2011 tarihinde “Kaynaklar Tükenmeden Sorumluluk Şimdi” konulu bir çevre konferansı düzenlemiştir. İş ve ekonomi dünyasının liderleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve gazetecilerin katıldığı konferansta, ekonomik, akademik ve sosyal olmak üzere üç ayrı oturum gerçekleşmiştir.

Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu: 23-24 Eylül 2010 tarihlerinde Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak ‘1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu’nu gerçekleştirmiştir.

Eğitimde En iyi Uygulamaların Paylaşımı:Koç Üniversitesi, ülkemiz genelinde eğitimde mükemmelliğe erişebilmek ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla 28 Mayıs 2010’da öğrenci odaklı ve disiplinler-arası eğitim anlayışını lise müdürleri ve rehber öğretmenlere sunduğu bir etkinlik düzenlemiştir. Türkiye’nin dört bir tarafından 29 lise ve 48 eğitimcinin katıldığı etkinliğin ana teması “Öğrenmeyi Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrenci Odaklı Eğitimde Yeni Uygulamalar” olmuştur.

Referandum Sonrası Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri Paneli: 2004 yılında kurulan Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) 2010 yılında önemli bir konferansın organizasyonunu üstlenmiştir. ‘Referandum Sonrası Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri’ paneli akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan konuşmacılarıyla bu süreci irdelemiştir.

“Ötenaziye Evet Mi Hayır Mı?” Sempozyumu: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin organizasyonuyla 2010 yılında ‘Ötanaziye Evet mi Hayır mı?’ konulu sempozyum düzenlenmiş ve ötenazi konusu tartışmaya sunulmuştur.

KU Öğretim Üyelerinin Projeleri: Koç Üniversitesi’ne akademik ve sosyal gelişim için yürütülmekte olan araştırma projeleri bulunmaktadır. Projelerden bazıları şunlardır:

• İlköğretimde Okulu Terke Neden Olan Demografik, Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Çalışması
• Atik Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanılması Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Engelli Hakları ve Kent Vatandaşlığı: İstanbul Özelinde Engelli Kişilerin Yaşamlarını Şekillendiren Aktörler ve Dinamikler
• Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri

SARIYER BELEDİYESİ’NE DESTEK

Eğitim Programları: Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi’nin desteğiyle kurum içinde görev yapan üst düzey yönetici, birim müdürü ile birim sorumlularını, yerel yönetimde yaşanan gelişmelerden haberdar etmek, değişen koşullara ayak uydurmalarını sağlamak ve yöneticilik vasıflarını yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri başlatmıştır. Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle “Stratejik İş İdaresi Eğitimi” başlığı altında gerçekleştirilen ve altı hafta süren seminerlerde, halkla ilişkiler, hizmet ve kalite yönetimi, stratejik planlama, organizasyonlarda davranış, süreç yönetimi, problem çözme ve karar verme başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verilmektedir.

Kent Konseyi: Koç Üniversitesi, Sarıyer Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’na üniversite temsilcisi olarak seçilmiştir. Bu çerçevede eğitimsel, çevresel ve sosyal alanlarda pek çok toplumsal sorumluluk projesine katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, yerel yönetimde gönüllülük projelerinde etkin rol oynamaktadır.

BAĞIŞLAR

Liselere Bağışlar: Koç Üniversitesi İletişim Ofisi ülke genelinde çeşitli liselere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmaktadır.

Öğretmenler Günü TEMA Ağaç Bağışı: Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla liselerde görev yapan 160 öğretmene TEMA’dan fidan hediye etmiştir.