Koç Üniversitesinin ana misyonu Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesinde yürütülen araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyecek; teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

Bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurma hedefiyle; üstün yetenekli gençleri,  değerli öğretim üyeleri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi; öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Koç Üniversitesi, akademik programlarından mimari tasarımına kadar tüm konularda öğrenci odaklı bir anlayış benimsemektedir. Koç Üniversitesinin mezunları mesleklerinde lider olacak, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve aklın ve bilimin rehberliğinde topluma katkıda bulunacaklardır.

Koç Üniversitesinin hedefi, eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olarak dünyada saygıyla tanınmaktır.